Chính Báo giá Lịch Diễn đàn
flag

MT5.com - Hợp tác với cổng ngoại hối MT5

Hợp tác với cổng ngoại hối MT5

Cổng thương mại quốc tế MT5.com xin mời các cá nhân và tổ chức hợp pháp cùng hợp tác theo các hướng dẫn sau:

  • Nhúng các bài phân tích và tin tức trên cổng
  • Kiểm duyệt các diễn đàn quốc tế tại MT5.com
  • Tổ chức đào tạo chung tại cổng MT5.com bằng cách đăng ký trả phí cho các khóa học đào tạo
  • Nhúng vào danh mục Ngoại hối của cổng MT5.com

Nếu bạn hoặc công ty của bạn muốn đặt các bài phân tích của bạn trên cổng MT5.com hoặc bạn muốn cung cấp dịch vụ của mình với tư cách là người điều hành diễn đàn tại MT5.com, bạn phải viết e-mail tới cooperation@mt5.com, ghi rõ loại hợp tác cụ thể và cung cấp mô tả về các khả năng của bạn.

Cổng MT5.com luôn mở rộng hợp tác với các công ty và dự án khác, tuy nhiên mọi cung cấp đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng về chất lượng dịch vụ được cung cấp, trong quá trình đó chúng tôi sẽ nghiên cứu mức độ tương thích từ cung cấp của bạn đối với các nguyên tắc tiếp cận chuyên nghiệp trong sự phát triển của cổng thông tin tài chính.

loader...
all-was_read__icon
Bạn đã xem tất cả các ấn phẩm tốt nhất hiện nay.
Chúng tôi đang tìm kiếm thứ gì đó thú vị cho bạn...
all-was_read__star
Được công bố gần đây:
loader...
Hơn Gần đây ấn phẩm...