Chính Báo giá Lịch Diễn đàn
flag

MT5.com - USDCAD thử nghiệm hỗ trợ đường xu hướng tăng dần! Bật lên được dự kiến!

parent
Phân tích Ngoại hối:::2020-06-29

USDCAD thử nghiệm hỗ trợ đường xu hướng tăng dần! Bật lên được dự kiến!

analytics5ef944a4598bf.jpg

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 1.36515

Lý do vào lệnh: Hỗ trợ đường xu hướng tăng dần, hỗ trợ trung bình di chuyển

Chốt lời: 1.37155

Lý do chốt lời: Mức cao đẩy giá xuống đồ họa

Dừng lỗ: 1.36367

Lý do dừng lỗ: Fibonacci thoái lui -27.2%

Dean Leo
Analyst InstaForex
Chia sẻ bài viết này:
parent
loader...
all-was_read__icon
Bạn đã xem tất cả các ấn phẩm tốt nhất hiện nay.
Chúng tôi đang tìm kiếm thứ gì đó thú vị cho bạn...
all-was_read__star
Được công bố gần đây:
loader...
Hơn Gần đây ấn phẩm...